Skip to main content

Shockwave

Shockwave terapi er en behandlingsform hvor kraftige trykbølger bliver sendt ned igennem huden og ned i enten muskel- eller senevæv. Mange kroniske tilstande, dvs længerevarende skader eller irritationstilstande kan herved afhjælpes. En kronisk tilstand skyldes ofte dårligt ophelet væv efter en skade eller længevarende uhensigtsmæssig belastning og slitage af sener og muskler.

Ved shockwave terapi påvirkes sener og væv så kraftigt, at stadiet på den kroniske skade bringes tilbage til den akutte fase. Herefter kan en normal opheling påbegynde.

Shockwave terapi gives som et tillæg den normale behandling.